MIMOŘÁDNÁ INVESTIČNÍ NABÍDKA - pouze 200 ks korporátních dluhopisů s nadprůměrným úrokem 9% ročněNázev emise: E-MOBILITY 2019

Emitent: PETLAS CZ s.r.o., IČ:01912259

Datum emise: 01.11.2018

Splatnost emise: 36 měsíců tj. 01.11.2021

Úrokový výnos: pevný roční úrok 9,0%

Měna emise: CZK

Forma : cenný papír na jméno v listinné podobě

Distribuce emise: dluhopisy lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek emitenta na adrese www.emobility2019.cz

Úhrada dluhopisu: objednané dluhopisy lze uhradit vkladem, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta

č.ú 220936636/0600

Platby výnosů: úrokové výnosy budou vypláceny průběžně, 2x ročně, v pevně stanovených termínech - 01.05.2019, 01.11.2019, 01.05.2020, 01.11.2020, 01.05.2021, 01.11.2021
Platby proběhnou bezhotovostně, převodem na uvedený bankovní účet vlastníka dluhopisu

Splacení dluhopisu: splacení jmenovité hodnoty dluhopisu proběhne ke dni. 01.11. 2021 na bankovní účet vlastníka dluhopisu

Nabídka je limitována a platí do vyprodání emise, tedy upsání 200 ks dluhopisů číslovaných 001 - 200